2021eko aurrekontua

Onarpen data:

  • Behin-betiko onarpena: GAO – 2021/03/12

Udalaren aurrekontua arloka