2012ko aurrekontuak

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia:

Udalaren aurrekontua

Aurrekontua arloka

2012ko-aurrekontu-laburpena

 

Gastuen aurreikuspena atalka

2012ko-gastuak-aurreikuspena

 

Sarreren aurreikuspena atalka

2012ko-sarrera-aurreikuspena

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Atala
Pertsonala 51.346,36
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 23.485,26
Finantza gastuak  65,00
GUZTIRA 74.896,62