2011ko aurrekontuak

2011ko aurrekontua 2010-12-29 eguneko plenoan onartutakoa

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia:

Udalaren aurrekontua

  • Aurrekontua arloka
Arloa Guztira €
Hirigintza, Obra-Zerbitzuak, Ingurugiroa, Elizateak 2.286.466,59
Hazienda eta Enplegua 593.700,76
Gizarte Ongizatea, Drogomendekotasuna, Emakumea, Osasuna 494.227,81
Kultura, Euskara, Gazteria, Jaiak, Hezkuntza, Kirola,
Museoa, Telesko
2.391.922,93
Administrazio orokorra 425.348,83
GUZTIRA 6.191.666,92
  • Gastuak atalka
Atala %
Pertsonala 1.424.961,38 23,01
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa
2.469.395,38 39,88
Interesak 41.192,73 0,67
Transferentzia arruntak
555.048,19 8,96
Inbertsioak  1.304.151,21 21,06
Kapital transferentzia
155.304,29 2,51
Maileguen amortizazioak
241.613,19 3,90

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Atala %
Pertsonala 49.855,68 58,68
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 27.547,10 32,42
Interesak  65 0,08
Transferentzia arruntak
Inbertsioak  7.500,00 8,83
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak